REKLAMATION
Personlige billeder som taget hos fotografen kan ikke fortrydes eller refunderes. Der er heller ikke mulighed for, at returnerer digitale filer. Billeder som er kundetilpasset med tekst eller andet kan ikke fortrydes, da varen sættes i produktion ved betaling.

BRUGSRET/ONLINE VISNING
Når du køber digitale filer medfølger der en brugsret. Den giver dig lov til, at printe kopier af de købte billede filer. I størrelser op til den størrelse du har købt og dele filerne på internettet (brug billederne med fotografens logo). Billederne må ikke bruges kommercielt uden en tilladelse fra fotografen.
Fotografen har til enhver tid ophavsretten til billederne. Du må altså ikke overdrage filerne til andre, hverken fri eller imod betaling!! Billederne/filerne må udelukkende bruges til privat forbrug.

Fotografen bruger ikke billeder på internettet osv, med mindre andet er aftalt—ønsker fotografen at bruge dine billeder bliver der lavet en aftalekontrakt. Du må på ingen måde redigere i billederne, hverken beskæring, toning eller andre småting.

TILLADELSE TIL AT BRUGE BILLEDER PÅ FACEBOOK OG HOMEPAGE
Hvis billederne fra fotosessionen er gode og efter samtykke fra dig, vil fotografen gerne have lov til, at bruge billederne til sin markedsføring. Dette indebærer på fotografens hjemmeside, Facebook, Instagram, udstillinger osv.  For at undgå misbrug/copyright osv. på fotografens billeder, bliver der lavet billeder til de sociale medier. Disse vil medfølge ved modtagelsen af digitale filer. Alle billederne vil have et vandmærke så alle kan se, at alle rettighederne går til denne fotograf. Ønsker du at bruge billedere på facebook, skal du bruge billederne med vandværket. Ellers er alt misbrug af billederne på eget ansvar.

BRYLLUPPER/KONFIRMATIONER/STØRRE BEGIVENHEDER
Det er ikke fotografens ansvar, hvis der er mangelende dækning på dele af begivenheden. Dette gælder afgivelse af forkert adresse, forsinkelser, gæster, vejret, trafikken/ulykker samt tyveri mv. Det er heller ikke fotografens ansvar, at holde styr på folk. Hvis fotografen heller ikke får den aftalte tid til fotograferingen, er det heller ikke dennes ansvar for kvaliteten. Såfremt at der opstår en begivenhed, som er uden for fotografens kontrol (force majeure), kan fotografen ikke holdes til ansvar for dette. Til sidst kan fotografen heller ikke holdes til ansvar for, hvad den enkelte person bærer af værdigenstande ved optagelsen. Skulle dette senere have givet anledning til tyveri holdes fotografen udenfor dette. Hvis man bærer noget værdifuldt ved fotograferingen, er det vedkommendes eget ansvar.